Pomoc prawna
w branży TSL

W naszej ofercie znajdziesz pomoc z zakresu:

Ludzie

Jesteśmy prawnikami specjalizującymi się w branży transportowej. Znamy specyfikę wykonywania przewozów drogowych i kolejowych oraz organizacji i funkcjonowania centrów logistycznych. Proponujemy nieszablonowe rozwiązania prawne, które są dostosowane do potrzeb prowadzenia wymagającego biznesu naszych Klientów.

KRZYSZTOF SANDURSKI
Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, w tym w obsłudze wiodącego podmiotu z branży TSL, prowadzący procesy sądowe związane z roszczeniami wynikającymi z umowy przewozu, negocjujący i przegotowujący kontrakty związane z branżą TSL, w tym kontrakty na realizację przewozów multimodalnych.

PRZEWOZY DROGOWE

Transport drogowy to jeden z krwiobiegów nowoczesnej gospodarki. Polscy przewoźnicy skutecznie konkurują z konkurentami z całej Europy. Branża transportowa odpowiada za ponad 10 proc. polskiego PKB. Od kilku lat realizuje najwięcej zleceń transportowych na Starym Kontynencie. Na co dzień przewoźnicy drogowi walczą o nowe zlecenia, dbają o rozwój i konkurencyjność taboru, dostarczają towary wielu kontrahentom i konkurują o lepszą pozycję na rynku. Muszą się też zmagać z wydłużonymi terminami płatności za realizowane usługi czy niesumiennymi partnerami z zagranicy, którzy nie zawsze płacą na czas. Skomplikowanie regulacji prawnych dotyczących branży przewozowej powoduje, że sprawne prowadzenie biznesu transportowego wymaga wsparcia ze strony profesjonalnych i doświadczonych prawników znających realia branży.

Prawnicy Kancelarii SLS dysponują wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów z branży przewozowej, w tym lidera polskiego rynku TSL. Oferujemy Państwu pomoc prawną przy kompleksowej obsłudze Państwa firmy. W szczególności:

– pomagamy znaleźć optymalną formę prawną przedsiębiorstwa oraz sprawnie je przekształcić,

– kompleksowo doradzamy przy uzyskiwaniu wymaganych licencji i pozwoleń,

– sporządzamy umowy oraz wzorce umowne w zakresie przewozu i spedycji,

– opiniujemy i przeprowadzamy audyty umów z kontrahentami pozostających w mocy,

– wspieramy w procesie sprawnej windykacji należności,

– prowadzimy międzynarodowe postępowania przeciwko zagranicznym kontrahentom,

– analizujemy i oceniamy ryzyka w związku z posiadanymi gwarancjami ubezpieczeniowymi,

– zabezpieczamy interesy przewoźników w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

– śledzimy i komentujemy zmiany w krajowym i unijnym ustawodawstwie z zakresu prawa transportowego na blogu Kancelarii.

 

TRANSPORT KOLEJOWY

Transport towarów po torach systematycznie zyskuje na znaczeniu. Polska sieć kolejowa jest systematycznie modernizowana. Przewoźnicy i samorządy inwestują w nowy tabor oraz są zobowiązani do współpracy z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Innowacyjne przedsiębiorstwa kolejowe pracują nad wprowadzaniem nowych modeli pociągów i szukają korzystnych warunków finansowania kapitałochłonnych przedsięwzięć z zakresu badań i rozwoju. Pasażerowie coraz częściej dochodzą od przewoźników swoich praw. Unia Europejska rozwija ustawodawstwo kolejowe, które jest z roku na rok coraz bardziej skomplikowane. Skuteczne prowadzenie biznesu w branży kolejowej wymaga zatem profesjonalnej pomocy prawnej.

Prawnicy Kancelarii SLS dysponują wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm z branży TSL. Oferujemy pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności:

– doradzamy w zakresie zasad wykonywania przewozów kolejowych,

– pomagamy wypełnić wymagania wynikające z obowiązujących regulacji prawnych w obszarze bezpieczeństwa kolejowego, warunków licencjonowania, certyfikowania i dopuszczania taboru kolejowego do eksploatacji czy przewozu i przeładunku towarów w systemie intermodalnym,

– prowadzimy postępowania administracyjne toczące się przed Prezesem UTK oraz w sądach administracyjnych i powszechnych, np. w zakresie roszczeń pasażerów w transporcie kolejowym, czy nakładanych przez regulatora kar pieniężnych,

– przygotowujemy umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

– śledzimy i komentujemy zmiany w krajowym i unijnym ustawodawstwie z zakresu prawa kolejowego na blogu Kancelarii.

 

SPRAWY PRACOWNICZE
I ROSZCZENIA KIEROWCÓW

Sprawne przewozy drogowe nie są możliwe bez zaangażowania doświadczonych kierowców. Z tego powodu przedsiębiorcy z branży transportowej są zobligowani stworzyć odpowiednie regulacje wewnętrzne w zakresie stosunków pracowniczych. Prawo nie zawsze jest jednoznaczne dlatego często muszą się mierzyć z roszczeniami własnych pracowników dotyczących m.in. zapłaty należności z tytułu ryczałtów za noclegi, diet, dyżurów, czy przepracowanych nadgodzin. Przewoźnik jako pracodawca potrzebuje profesjonalnego wsparcia prawnego, by prawidłowo zaprojektować wewnętrzne przepisy w swojej firmie.

Prawnicy Kancelarii SLS, bazując na doświadczeniu i wiedzy w sprawach roszczeń kierowców, doradzają przedsiębiorstwom przewozowym przy tworzeniu regulacji wewnętrznych przepisów pracowniczych. Chronią też ich interesy w trakcie toczących się spraw sądowych.

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia szerokiego spektrum spraw z zakresu prawa pracy:

– prowadzimy procesy sądowe z powództwa kierowców,

– opracowujemy na potrzeby przedsiębiorstw wewnętrzne akty prawno-pracownicze oraz przeprowadzamy audyt już obowiązujących,

– zapewniamy bieżące wsparcie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– przygotowujemy i opiniujemy zawarte umowy o pracę oraz dokumentację związaną z zakończeniem stosunku pracy,

– prowadzimy sprawy sądowe i reprezentujemy pracodawców przed organami administracji,

– doradzamy w zakresie przekształceń przedsiębiorstw i restrukturyzacji,

– wspieramy działy kadr pracodawców.

OBSŁUGA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH

Logistyka to podstawa przy prowadzeniu biznesu w branży transportowej na szeroką skalę. Pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązania prawne dla operatorów centrów logistycznych. Dystrybucja, przeładunek czy magazynowanie towarów nie mogą się bez nich sprawnie odbywać. Centra logistyczne wspierają jednorodne gałęzie transportu, jak przewozy drogowe, kolejowe, morskie czy rzeczne, ale również intermodalne łączące poszczególne z nich. Dzięki centrom logistycznym uwarunkowania geograficzne i infrastruktura transportowa mogą zostać w pełni wykorzystane. Funkcjonowanie centrów logistycznych wiąże się z wieloma problemami o charakterze prawnym, poczynając od wynajmu obiektów, poprzez zarządzanie nimi po zawieranie złożonych umów magazynowo – dystrybucyjnych.

Kancelaria SLS, bazując na doświadczeniu w obsłudze największych podmiotów logistycznych oraz wiedzy wykorzystywanej wielokrotnie w czasie negocjacji dotyczących złożonych umów magazynowo – dystrybucyjnych, proponuje Państwu wsparcie w zakresie:

– obsługi prawnej w trakcie procesu nabywania gruntów,

– uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,

– prowadzenia negocjacji dotyczących najmu powierzchni magazynowych oraz najmu obiektów,

– analizy i opiniowania umów związanych z prowadzeniem centrów logistycznych,

– przygotowywania umów magazynowych oraz magazynowo – dystrybucyjnych,

– bieżącego zarządzania obiektami logistycznymi.

© Sandurski Leśniak Seredyński 2019    Brain Made By Max Belina Brzozowski
ZamknijPliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Więcej »